کلیۀ موارد، بنام سید محمد حسینی میباشد

حساب بانک پاسارگاد: 265800012088088101

پاسارگاد کارت: 5022291040837658

حساب بانک سامان: 85380023632821

853-800-2363282-1

سامان کارت: 6219861026636570

 سایت بانک پاسارگاد: www.bpi.ir

شبا پاسارگاد IR 060570026580012088088101

شبا سامان  IR 970560085380002363282001

تماس: شبانه روزی حتی تعطیلات:

دفتر پخش، میدان بهارستان(ابتدای خ جمهوری): 02133563144
مدیریت: آقای حسینی 09329227709- 09367547854

کارگاه تولیدی (بازار بزرگ تهران) 02155818943

honargara@gmail.com, honargara@yahoo.com,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.