زیرپوش یقه خشتی مردانه

زیرپوش یقه خشتی L و XL جین 12 عددی 56500 تومان
زیرپوش و عرقگیر مردانه خشتی رنگی، پارچه معمولی 46900 تومان

زیرپوش خشتی طرحدار، رنگی، مشکی و سفید پارچه خوب 58900 تومان و پارچه درجه یک 64900 تومان و پارچه اعلاء 68900 تومان

زیرپوش یقه خشتی مردانه

زیرپوش کِشی در مدلهای رکابی- دوبندی(دوبنده)- خشتی جین 12 عددی 65500 تومان
زیرپوش کِشی در مدلهای رکابی- دوبندی(دوبنده)- خشتی و حلقه ای XXL جین 12 عددی 75500 تومان

به عرقگیر و زیرپوش کشی، زیرپوش جذب نیز گفته میشود